"Κόκκινη κάρτα" από το ΣΤΕ για τις στολές των security

«Κόκκινη κάρτα» έβγαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας στην υπουργική απόφαση η οποία εκδόθηκε πέρσι και όριζε ενιαίο τύπο στις στολές του προσωπικού των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (Security).


Η επίδικη υπουργική απόφαση κρίθηκε αντισυνταγματική και παράνομη. Όπως τονίζεται στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας τονίζεται πως ναι μεν το Σύνταγμα παρέχει στην Πολιτεία -δια μέσου των αρμοδίων υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Άμυνας- τη δυνατότητα να καθορίζει την ενιαίου τύπου στολή του προσωπικού των security εταιρειών, αλλά όχι μέχρι σημείου να μην αφήνει στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας καμία δυνατότητα να διαμορφώνουν οι ίδιες τα ιδιαίτερα ενδυματολογικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής των στολών του προσωπικού τους με διακριτικά γνωρίσματα, όπως είναι σύμβολα, συνδυασμοί αποχρώσεων, σχεδιαστική μορφή ενδυμάτων, κ.λπ., μέσω των οποίων επιθυμούν να εξατομικεύσουν και να γίνουν γνωστές στην αγορά.

Η ασφυκτική τυποποίηση της ενιαίας μορφής των στολών για όλες τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας θα παραβίαζε την αρχή της αναλογικότητας, αναφέρουν οι σύμβουλοι Επικρατείας στην υπ΄ αριθμ. 2248/2018 απόφαση του Δ΄ Τμήματος, καθώς «θα περιόριζε υπέρμετρα την συνταγματικώς προστατευόμενη ελευθερία της επιχειρηματικής δράσης υπό όρους ελεύθερου ανταγωνισμού, ουσιώδες χαρακτηριστικό γνώρισμα της οποίας είναι η ελευθερία των επιχειρήσεων να χρησιμοποιούν διακριτικά γνωρίσματα, ως μέσο εξατομίκευσής τους στην οικία αγορά και προσδιορισμού της επιχειρηματικής προέλευσης των προϊόντων ή υπηρεσιών τους προκειμένου αυτά να διακρίνονται, στην αντίληψη του συναλλακτικού κοινού, από παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων».

Σε άλλο σημείο το ΣτΕ (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Χρήστος Ράμμος και εισηγητής ο πάρεδρος Νικόλαος Μαρκόπουλος) αναφέρει ότι «οι από το άρθρο 25 του Συντάγματος επιβαλλόμενοι από το νόμο περιορισμοί στην επαγγελματική ελευθερία πρέπει να είναι πρόσφοροι και αναγκαίοι για την επίτευξη του επιδιωκόμενου από το νομοθέτη σκοπού δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος και να μην είναι δυσανάλογοι σε σχέση προς αυτόν».

Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και η Ελληνική Ομοσπονδία Ασφαλείας και ζητούσαν να ακυρωθεί η από 18.9.2017 κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Άμυνας για τον ενιαία τύπο στολής του προσωπικού ασφαλείας των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

Η θεωρία της Πολιτείας είναι ότι οι στολές των Security επιχειρήσεων πρέπει να διαφέρουν χαρακτηριστικά από τις στολές του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, να μην φέρουν εθνόσημο, σειρίδες, αστέρια, κουμπιά παρόμοια με αυτά των ενστόλων των Ε.Δ., κ.λπ.

Με άλλα λόγια, ο υπάλληλος των Security να γίνεται εύκολα αντιληπτός από την στολή του και να μην παρανοείται από τους πολίτες ότι εκπροσωπούν κρατικές και ιδιαίτερα αστυνομικές αρχές.