Κατώτατος μισθός: Τι πρέπει να κάνουν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι μετά την αύξηση

Τα βασικά βήματα που πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι τις αποδοχές του Μαΐου. Οι εργαζόμενοι πρέπει να υπογράψουν τροποποιητική σύμβαση για τον νέο κατώτατο μισθό.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να μεταβάλουν τις αποδοχές των εργαζόμενων που αμείβονται με κατώτατο μισθό και άρα υπάγονται στην αύξηση το συντομότερο δυνατόν με τροποποιητική σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο- εργατολόγο Γιάννη Καρούζο η πρόσφατη αύξηση του κατώτατου μισθού από 01-05-2022 στα 713 € δε συνοδεύθηκε από κάποια εγκύκλιο που να αναλύει τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις για την εφαρμογή του.

Συνεπώς, με βάση την παλιότερη εγκύκλιο που είχε εκδοθεί το 2019 οι εργοδότες που επηρεάζονται από την αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου οφείλουν να προβούν στις κάτωθι ενέργειες:

1) Αρχικά πρέπει να μεταβάλουν τις αποδοχές των εργαζόμενων που αμείβονται με κατώτατο μισθό και άρα υπάγονται στην αύξηση το συντομότερο δυνατόν με τροποποιητική σύμβαση.

2) Έπειτα πρέπει να υποβάλλουν στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ εντός 15 ημερών από τη μεταβολή των αποδοχών των εργαζομένων το έντυπο Ε4, συμπληρωμένο μόνο ως προς τα στοιχεία της μεταβολής (άρθρο 5.19 της ΥΑ 40331/Δ1/13521/13.09.2019)

3) Στη συνέχεια πρέπει να συντάξουν και να παραδώσουν στους εργαζόμενους το αργότερο 1 μήνα από τη μεταβολή των αποδοχών έγγραφο, με το οποίο θα τους γνωστοποιούν τις νέες αποδοχές τους.

Από την τελευταία αυτή υποχρέωση εξαιρούνται οι εργοδότες, όταν η σύμβαση εργασίας ή το έντυπο γνωστοποίησης των όρων της ατομικής σύμβασης εργασίας παραπέμπει στις οικείες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τις πάσης φύσεως αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόμενος (και την περιοδικότητα καταβολής τους), π.χ. «ως προς τις αποδοχές του εργαζομένου / μισθολογικά εφαρμόζονται τα εκάστοτε ισχύοντα κατώτατα νομοθετημένα όρια μισθών και ημερομισθίων».

4) Σε περίπτωση μερικής απασχόλησης, το Υπουργείο Εργασίας έχει κάνει γνωστό ότι πέραν της υποχρεώσεως υποβολής συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού λόγω τροποποίησης αποδοχών, δεν προβλέπεται κάποια άλλη ενέργεια γνωστοποίησης στοιχείων στο ΣΕΠΕ από πλευράς επιχειρήσεως.

Συνεπώς, πέρα της υποχρέωσης υποβολής Ε4 Τροποποιητικού Αποδοχών, δεν απαιτείται επί μερικής απασχόλησης η υποβολή και εντύπου Ε9 στο Π.Σ. Εργάνη.

Ωστόσο παρότι η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι οριζόντια με την έννοια ότι αφορά πάσης φύσεως εξαρτημένη εργασία ανεξαρτήτως κλάδου, καθώς και κάθε περιοχή της ελληνικής επικράτειας, πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες που, παρότι αμείβονται με χαμηλές αποδοχές, δεν επωφελούνται με κανένα τρόπο από την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Ο λόγος είναι για τους μισθωτούς, η σύμβαση εργασίας των οποίων προβλέπει την αμοιβή τους με ανώτερες των νομίμων αποδοχές, στις οποίες βέβαια συμψηφίζεται η οποιαδήποτε αύξηση των κατώτατων ορίων αμοιβής. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξακριβώνεται με βεβαιότητα ότι ο εκάστοτε εργαζόμενος αμείβεται εν τοις πράγμασι με ανώτερες των νομίμων αποδοχές, οι οποίες συχνά δεν περιορίζονται στο νομοθετημένο κατώτατο όριο, αλλά περιλαμβάνουν και κατώτατα όρια συλλογικών ρυθμίσεων σε επίπεδο κλάδου ή επαγγέλματος.

Μισθός από 1 η /5: 713 €

Αύξηση: 50 €

– Υπάλληλος με 1 τριετία

Μισθός έως 30/4: 729,30 €

Μισθός από 1 η /5: 784,30 €

Αύξηση: 55 €

– Υπάλληλος με 2 τριετίες

Μισθός έως 30/4: 795,60 €

Μισθός από 1 η /5: 855,60 €

Αύξηση: 60 €

– Υπάλληλος με 3 τριετίες

Μισθός έως 30/4: 861,90 €

Μισθός από 1 η /5: 926,90 €

Αύξηση: 65 €.


ΠΗΓΗ: https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/ergasiaka/383952/katotatos-misthos-ti-prepei-na-kanoun-epixeiriseis-kai-ergazomenoi-meta-tin-ayksisi