Αριθμ. Φ.456/38/505989/σ. 4746 (1) ενιαία στολή του προσωπικού ασφαλείας των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας


Άρθρο 1

Ενιαία στολή του προσωπικού ασφάλειας των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. Καθορίζεται ενιαίος τύπος στολής για το προσωπικό ασφαλείας των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, ως εξής:


α) Στολή Υπηρεσίας υπ’ αριθμ. 1 ανδρών- γυναικών αα) Χειμερινή

- Πηλήκιο τύπου τζόκεϋ χρώματος γκρι ανοικτού.

- Επενδύτης ισχυρού ψύχους, τύπου τζάκετ, χρώματος γκρι ανοικτού.

- Επενδύτης τύπου μπουφάν (με προσθαφαιρούμενη επένδυση), χρώματος γκρι ανοικτού.

- Υποκάμισο χρώματος γκρι, με εμπρόσθιες τσέπες στο ύψος του θώρακα.

- Παντελόνι χρώματος γκρι ανοικτού, με παραράμμα-τα χρώματος μολυβί κατά μήκος της εξωτερικής ραφής των σκελών.

- Γραβάτα χρώματος μαύρου (προαιρετικά).

- Ζώνη καννάβινη χρώματος γκρι ανοικτού.

- Υποδήματα και κάλτσες, χρώματος μαύρου.


Κατά την χειμερινή περίοδο, σε εσωτερικούς χώρους, είναι δυνατόν να φέρεται εξωτερικά αντί των επενδυτών, μόνο το υποκάμισο. ββ) Θερινή

Είναι ίδια με τη χειμερινή στολή, με τη διαφορά ότι δεν φέρονται οι επενδύτες και το υποκάμισο είναι με κοντές ή αναδιπλωμένες χειρίδες.

β) Στολή Υπηρεσίας υπ’ αριθμ. 2 ανδρών- γυναικών (επιχειρησιακή) αα) Χειμερινή

- Πηλήκιο τύπου τζόκεϋ χρώματος γκρι ανοικτού.

- Επενδύτης ισχυρού ψύχους, τύπου τζάκετ, χρώματος γκρι ανοικτού.

- Επενδύτης τύπου μπουφάν (με προσθαφαιρούμενη επένδυση), χρώματος γκρι ανοικτού.

- Χιτώνιο τύπου υποδήτη, με εμπρόσθιες τσέπες στο ύψος του θώρακα και εσωτερικά αυτού πουλόβερ τύπου ζιβάγκο ή φανέλα κλειστή, χρώματος μολυβί.

- Παντελόνι, τύπου φόρμας, χρώματος γκρι ανοικτού.

- Ζώνη καννάβινη χρώματος γκρι ανοικτού.

- Υποδήματα υψηλά (τύπου αρβύλας) και κάλτσες, χρώματος μαύρου.

ββ) Θερινή Είναι ίδια με τη χειμερινή στολή, με τη διαφορά ότι δεν φέρονται επενδύτες και το χιτώνιο είναι με κοντές ή αναδιπλωμένες χειρίδες.


Άρθρο 2

Ειδικό διακριτικό σήμα (κονκάρδα)

Το ειδικό διακριτικό σήμα, που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2518/1997, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3707/2008, φέρεται στο αριστερό ημιθωράκιο των επενδυτών, χιτωνίων και υποκαμίσων των στολών του προσωπικού ασφάλειας των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, που φέρονται εξωτερικά.


Άρθρο 3

Διακριτικά

Στο ύψος της συρραφής αμφοτέρων των χειρίδων με το κυρίως κορμό, των επενδυτών, χιτωνίων και υποκαμίσων των στολών του προσωπικού ασφάλειας των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, που φέρονται εξωτερικά, συρράπτονται παραράμματα στα οποία αναγράφεται με λευκό χρώμα σε μολυβί φόντο η φράση «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». Τρία εκατοστά κάτω από το παράραμμα της αριστερής χειρίδας, φέρεται το ειδικό διακριτικό σήμα ή ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης. Όμοιο παράραμμα φέρεται και στο δεξί ημιθωράκιο των παραπάνω ειδών πάνω από την τσέπη, καθώς και στη μετωπίδα του τζόκεϋ.


Άρθρο 4

Τεχνικές προδιαγραφές

Οι τεχνικές προδιαγραφές του τρόπου κατασκευής των στολών του προσωπικού ασφάλειας των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας εγκρίνονται από την επιτροπή του άρθρου 9 του ΑΝ 1342/1938 «Περί κρατικών σημαιών και στολών των ενόπλων δυνάμεων και των ιδιωτικών οργανώσεων» (Α’ 290). Η εν λόγω έγκριση κυρώνεται από τον αρμόδιο για θέματα των πρώην Υπουργείων Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Υπουργό Εσωτερικών και τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας.


Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.