Αντίθετη με τη θεσμοθέτηση ενιαίας στολής προσωπικού των ΙΕΠΥΑ η Ε.O.A.

Δήλωση του Προέδρου του Δ.Σ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ασφάλειας (E.O.A.) Παναγιώτη Παππά, στο Security Manager


Σχετικά με το ενδεχόμενο της θεσμοθέτησης ενιαίας στολής προσωπικού για όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου:


Είμαι ιδιαιτέρως ανήσυχος με το ενδεχόμενο να θεσμοθετηθεί υποχρέωση του προσωπικού όλων των επιχειρήσεων να φέρουν ενιαία στολή και είμαι απολύτως αντίθετος προς μία τέτοια εξέλιξη. Η στολή κάθε εταιρείας αποτελεί στοιχείο της εταιρικής ταυτότητας κάθε εταιρείας. Σχεδιάστηκε ώστε να είναι συμβατή με το “προφίλ” της εταιρίας και να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της. Όλα τα στοιχεία της εταιρικής μας ταυτότητας (στα οποία εκτός της στολής, ανήκει & η επωνυμία, το σήμα, τα συγκεκριμένα χρώματα, τα σλόγκαν κλπ) αποδίδουν μία ενιαία εικόνα & με αυτά γίνεται η καθημερινή επικοινωνία με τους πελάτες, τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές κλπ. Η επιλογή της κάθε στολής, έγινε μετά από μελέτη της αγοράς, προκειμένου να εξασφαλιστεί μία εξατομικευμένη οπτική. Με την στολή δεν επιτυγχάνεται μόνο η αναγνωρισιμότητα κάθε εταιρείας, αλλά και η δημιουργία θετικής προδιάθεσης σε υφιστάμενους και υποψήφιους πελάτες & εργαζόμενους. Συνεπώς, η στολή είναι περιουσιακό στοιχείο κάθε εταιρείας, όπως είναι και το εμπορικό της σήμα. Όπως είναι γνωστό, οι προδιαγραφές των στολών του προσωπικού των ΙΕΠΥΑ υπόκειται σε εξίσου αυστηρούς κανόνες, που έχουν τεθεί από την κείμενη νομοθεσία. Οι κανόνες αυτοί έχουν λειτουργήσει αποτελεσματικά όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχουν αμφισβητηθεί και δεν έχουν προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία της σχετικής αγοράς. Συνεπώς, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να τροποποιηθούν. Τυχόν πρόβλεψη, ότι το προσωπικό όλων των Ι.Ε.Π.Υ.Α. θα πρέπει να φέρει ενιαία στολή θα οδηγούσε σε πολύ δυσμενή αποτελέσματα. Σε μια τέτοια περίπτωση, ούτε η αγορά, ούτε το κοινό θα μπορεί να διακρίνει μεταξύ των διαφορετικών επιχειρήσεων Ι.Ε.Π.Υ.Α., ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών θα θιγεί, αφού στη συνείδηση του κοινού οι Ι.Ε.Π.Υ.Α. θα είναι ουσιαστικά μία ενιαία κατηγορία επιχειρήσεων, οι ΙΕΠΥΑ που έχουν επενδύσει σε πρόσθετες εσωτερικές πολιτικές ποιότητας και επαγγελματισμού δεν θα έχουν πλέον κανένα λόγο να συνεχίσουν τέτοιες πολιτικές, αντιθέτως θα αποκτήσουν πλεονέκτημα εκείνες οι επιχειρήσεις που δεν έχουν αναλάβει τέτοιες πρωτοβουλίες. Η Ομοσπονδία είναι στην διάθεση του Υπουργού για θέσει τις απόψεις της σχετικά με το εν λόγω θέμα.Πηγή: www.securitymanager.gr/