Αδυναμία εργασίας λόγω κακοκαιρίας: Πότε η επιχείρηση πληρωνει κανονικά μισθούς 

Αλεξάνδρα Κλειδαρά

30/01 2024

    

Η κακοκαιρία Avgi δημιουργεί και σήμερα ειδικές συνθήκες, καθιστώντας για πολλούς εργαζομένους αδύνατο να εργαστούν.

Ήδη, το υπουργείο έχει απευθύνει ισχυρή σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τηλεργασία σήμερα Τρίτη 30 Ιανουαρίου σε όσες περιπτώσεις, είναι οργανωτικά εφικτή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας στους Δήμους που πλήττονται από την κακοκαιρία.

Οι Δήμοι είναι Μαραθώνας, Μάνδρας–Ειδυλλίας, Φυλής, Αχαρνών, Διονύσου, Κηφισιάς, Ωρωπού, Πεντέλης, Παλλήνης, Εύβοιας και Βοιωτίας.

Πέρα από τα ζητήματα ασφαλείας, που ανακύπτουν σε τέτοιες έκτακτες περιπτώσεις και ακραίες καιρικές συνθήκες, τίθεται πάντα το ερώτημα τι προβλέπεται από τη νομοθεσία αν ο εργαζόμενος δεν μπορεί να φτάσει στο χώρο εργασίας του. Η απάντηση δεν είναι ίδια για όλες τις περιπτώσεις και «κλειδί» είναι το αν και η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει υπό αυτές τις ακραίες συνθήκες.

Ο δικηγόρος- εργατολόγος Γιάννης Καρούζος απαντά στα ερωτήματα των εργαζομένων σχετικά με το αν δικαιούται αποδοχές σε περίπτωση που δεν καταφέρουν να πάνε στη δουλειά λόγω χιονόπτωσης. Σε περίπτωση όμως που η επιχείρηση δεν λειτουργήσει, τότε δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής μισθών.

ADVERTISEMENT

- Οι εργαζόμενοι που δεν θα καταφέρουν να προσέλθουν στην εργασία τους εξαιτίας της αδυναμίας μετακίνησής τους λόγω της χιονόπτωσης και των συνεπειών της, δικαιούνται κανονικά τις αποδοχές για τις ημέρες αυτές.

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι που δεν κατάφεραν να προσέλθουν στην εργασία τους όχι λόγω δικής τους υπαιτιότητας, αλλά εξαιτίας σπουδαίου λόγου που οφείλεται σε αδυναμία μετακίνησής τους λόγω της χιονόπτωσης και των συνεπειών της, δικαιούνται κανονικά της αποδοχές τους για την ημέρα ή τις ημέρες αυτές της κακοκαιρίας, αρκεί να έχει προηγηθεί τουλάχιστον δεκαήμερη πραγματική εργασία στον εργοδότη τους.

Η διακοπή των συγκοινωνιών και η επικινδυνότητα όλων των δρόμων, και όχι μόνο των κεντρικών οδικών αρτηριών, εξαιτίας της σφοδρής χιονόπτωσης και του παγετού που ακολουθεί, αλλά και της χαμηλής ορατότητας σε πολλές περιπτώσεις, αποτελούν τυπική περίπτωση σπουδαίου λόγου, που δικαιολογεί, σύμφωνα με την καλή πίστη, τη μη παροχή της εργασίας.

Εφόσον υπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, το δικαίωμα στις αποδοχές της ημέρας κακοκαιρίας θεμελιώνεται όταν η επιχείρηση λειτούργησε κανονικά και ο εργαζόμενος δεν κατόρθωσε, παρά την καταβληθείσα από μέρους του προσπάθεια, να μεταβεί στην εργασία του.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν λειτούργησε κανονικά επειδή ο εργοδότης διέκοψε τη λειτουργία της, χωρίς να λάβει τα απαιτούμενα «μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης», ο εργαζόμενος που δεν κατόρθωσε να μεταβεί στην επιχείρηση, της οποίας τη λειτουργία διέκοψε ο εργοδότης την ημέρα της κακοκαιρίας λόγω της εκτίμησής του π.χ. ότι δεν θα υπάρξει επαρκής πελατεία ή (και) προσέλευση των εργαζομένων, δικαιούται κανονικά τις αποδοχές της ημέρας αυτής.

- Η επιχείρηση που λόγω της ασυνήθους σε ένταση χιονόπτωσης είναι κατά αντικειμενική κρίση αδύνατο να λειτουργήσει, δεν οφείλει μισθό στους εργαζόμενους και οι εργαζόμενοι δεν υποχρεούνται να προσέλθουν στην εργασία τους.

Τουτέστιν, ούτε ο εργοδότης εγείρει απαιτήσεις από τον εργαζόμενο που δεν μετέβη στην εργασία του, ούτε ο εργαζόμενος έχει απαίτηση για το ημερομίσθιο.

Σημειώνεται ότι η ημέρα κατά την οποία ο εργαζόμενος δεν κατόρθωσε να μεταβεί στην εργασία του λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών δεν μπορεί να χρεωθεί μονομερώς από τον εργοδότη στον μισθωτό ως ημέρα κανονικής άδειας.

- Όταν ο εργοδότης ζητά να γίνει χρήση της άδειας αναψυχής ή άδειας άνευ αποδοχών

Σε μία τέτοια περίπτωση, ισχύουν τα προαναφερθέντα και δεν μπορεί να εξαναγκαστεί ο εργαζόμενος στη λήψη οποιασδήποτε άδειας, εκτός αν το ζητήσει αυθόρμητα ο ίδιος.

- Όταν κλείνουν τα σχολεία

Σε μία τέτοια περίπτωση, δικαιούται ο εργαζόμενος να λάβει άδεια αναψυχής ή κατόπιν συναίνεσης και αιτήματός σας άδεια άνευ αποδοχών. Στην περίπτωση όμως που συντρέχει ταυτόχρονα ασθένεια του παιδιού ή οικείου σας προσώπου, δικαιούται με βεβαίωση ιατρού να λάβει αμειβόμενη άδεια ανωτέρας βίας έως 2 ημέρες ετησίως.


ΠΗΓΗ: https://www.dnews.gr/