Σε διαπραγματεύσεις για την Εθνική Συλλογική Σύμβαση καλεί τους εργοδότες η ΓΣΕΕ

Με κατώτατο μισθό 751,39 ευρώ


Στην επιστολή επισημαίνεται και η ανάγκη ενός νέου κοινού διαβήματος των κοινωνικών εταίρων προς την κυβέρνηση με το οποίο θα ζητείται η επαναφορά της πλήρους και καθολικής ισχύος της ΕΓΣΣΕ (Φωτογραφία: Ευρωκίνηση ) 


Αθήνα
Επιστολή-πρόσκληση στους εργοδοτικούς φορείς απέστειλε η ΓΣΕΕ για την άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων για την υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Η Συνομοσπονδία ως αφετηρία των συλλογικών διαπραγματεύσεων για την νέα ΕΓΣΣΕ θέτει τη συμφωνία του Φεβρουαρίου 2012 με τις εργοδοτικές οργανώσεις, η οποία προβλέπει κατώτατο μισθό 751,39 ευρώ.
Στην επιστολή επισημαίνεται και η ανάγκη ενός νέου κοινού διαβήματος των κοινωνικών εταίρων προς την κυβέρνηση με το οποίο θα τονίζεται και θα ζητείται η επαναφορά της πλήρους και καθολικής ισχύος της ΕΓΣΣΕ, η επεκτασιμότητα των κλαδικών και ομοιοεπαγγεματικών συμβάσεων και η αποκατάστασης της μετενέργειας.
Μεταξύ άλλων, στην επιστολή αναφέρεται ακόμα ότι «οι κοινωνικοί εταίροι δεν μπορεί να μείνουν απλοί παρατηρητές των καταστροφικών συνεπειών της πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης με τη βίαιη μείωση των αποδοχών των εργαζομένων και της αγοραστικής τους δύναμης, που στα τρία χρόνια εφαρμογής της προσέθεσε 800.000 ανέργους, με συνολικά 1.384.000 καταγραμμένους ανέργους τον Ιανουάριο του 2013, έβαλε λουκέτο σε χιλιάδες επιχειρήσεις, με τις υπόλοιπες, κυρίως μικρομεσαίες, στο κόκκινο, προκάλεσε τεράστια οικονομική ανασφάλεια στους Έλληνες, αγνοώντας εμμονικά (η πολιτική αυτή) τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας, που επιβάλλουν άμεση στροφή 180 μοιρών για την ανάταξή της και την τροχιοδρόμηση της Ανάπτυξης».
Στην κατεύθυνση αυτή, η ΓΣΕΕ προτείνει ως αφετηρία των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τη νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας τη συμφωνία της 3ης Φεβρουαρίου 2012 με τις εργοδοτικές οργανώσεις και ζητεί να συνεχισθεί η συλλογική διαπραγμάτευση για τις λοιπές διεκδικήσεις της θεσμικού χαρακτήρα μετά την υπογραφή της νέας σύμβασης.
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις από την ΓΣΕΕ:

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΑΠΟ 1-5-2013

Εργατοτεχνίτες/τριες Άγαμοι Έγγαμοι
1. Χωρίς προϋπηρεσία 33,57€ 36,92€
2. Με 1 τριετία 34,80€ 38,16€
3. Με 2 τριετίες 36,46€ 39,83€
4. Με 3 τριετίες 38,11€ 41,47€
5. Με 4 τριετίες 39,78€ 43,14€
6. Με 5 τριετίες 41,43€ 44,80€
7. Με 6 τριετίες 43,11€ 46,47€

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-5-2013

Υπάλληλοι Άγαμοι Έγγαμοι
1. Χωρίς προϋπηρεσία 751,39€ 826,54€
2. Με 1 τριετία 813,99€ 889,13€
3. Με 2 τριετίες 887,99€ 963,13€
4. Με 3 τριετίες 961,99€ 1037,13€

Τα ανωτέρω συνολικά κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων εφαρμόζονται αντιστοίχως και για τους μαθητευόμενους εργατοτεχνίτες/τριες, καθώς και για τους υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, αναλόγως με το ωράριο απασχόλησής τους.
Για τα επιδόματα και τις προσαυξήσεις που προβλέπονται από προηγούμενες εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή όμοιας έκτασης διαιτητικές αποφάσεις, ιδίως επίδομα γάμου, τριετίες, επίδομα αδείας, εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, προτείνεται να εξακολουθούν να ισχύουν με τους ίδιους όρους.
Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα συλλογική σύμβαση για τα κατώτατα όρια ημερομισθίων εργατοτεχνιτών/τριών και μισθών υπαλλήλων δεν θίγονται, σημειώνει η ΓΣΕΕ.

Σε ό,τι αφορά τα θεσμικά ζητήματα, η ΓΣΕΕ προτείνει όλοι οι όροι εργασίας, που θεσπίσθηκαν με τις προηγούμενες ΕΓΣΣΕ και τις αντίστοιχες Διαιτητικές Αποφάσεις, όπως ίσχυαν κατά την διαδοχή τους, αποτελούν ενιαίο σύνολο και εξακολουθούν να ισχύουν, ενώ ευνοϊκότεροι όροι υπερισχύουν. 

Newsroom ΔΟΛ

Δείτε μας στο Facebook