Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΣΣΕ
11.05.2015


Ο ρόλος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και το πεδίο εφαρμογής της αποκαθίστανται, αναφέρει ο υπουργός Εργασίας, Πάνος Σκουρλέτης, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, στο οποίο αναφέρεται ότι «το υπουργείο Εργασίας έχει καταθέσει, ήδη, από την 21η Απριλίου 2015, προς γνωμοδότηση στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή το νομοσχέδιο για την αποκατάσταση του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, μεσολάβησης και διαιτησίας στην χώρα».

«Οι όροι της, μισθολογικοί και μη, θα εφαρμόζονται πλέον επί όλων των εργαζομένων της χώρας, ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού τους ως "θεσμικοί" και "μισθολογικοί", όπως δηλαδή ίσχυε με τον Ν. 1876/1990», σημειώνει ο κ. Σκουρλέτης τονίζοντας ότι «η διάκριση αυτή, όχι μόνο δημιούργησε ερμηνευτικές δυσχέρειες και ανασφάλεια δικαίου, αλλά είναι και αντίθετη σε βασικές συστημικές παραμέτρους του συνταγματικού κατοχυρωμένου πλαισίου της συλλογικής αυτονομίας, στο βαθμό που αποδίδεται διαφορετική κανονιστική ισχύς σε κάθε κατηγορία όρων υπό το καθεστώς του Ν. 4093/2012».

Ο υπουργός Εργασίας αναφέρεται και στο ζήτημα του κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου, για τα οποία επισημαίνει ότι προβλέπεται να αυξηθούν σταδιακά μέχρι τον Ιούλιο του 2016, οπότε και θα επανέλθουν στα επίπεδα που ίσχυαν πριν την έκδοση της ΠΥΣ 6/2012 αρχικά και εν συνεχεία του Ν. 4093/2012. «Η σταδιακή επαναφορά από τον προσεχή Οκτώβριο αποσκοπεί στην απόδοση μέτρων διευκόλυνσης των επιχειρήσεων (οφειλές προς Δημόσιο, κόκκινα δάνεια, ρευστότητα) και στην αναμόρφωση της επιθεώρησης εργασίας, ώστε να είναι εφαρμόσιμη η νέα εργατική νομοθεσία και να μην παραμείνει κενό γράμμα» επισημαίνει ο κ. Σκουρλέτης και συμπληρώνει: «Άλλωστε, σκοπός της σταδιακής επαναφοράς των επιπέδων του κατώτατου μισθού είναι να μπορέσουν οι μικρές επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα».

Όπως, εξάλλου, ενημερώνει με το ίδιο έγγραφο ο υπουργός Εργασίας, «επιπλέον, θα καταργηθεί η αντισυνταγματική και αντίθετη στο ευρωπαϊκό δίκαιο διάκριση σε εργαζομένους άνω και κάτω των 25 ετών, ενώ θα υπάρξει και εξίσωση μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών όσον αφορά τις κατώτατες αποδοχές». «Η νομοθετική αυτή παρέμβαση θα γίνει άπαξ, καθώς η Εθνική Γενική ΣΣΕ θα θέτει τα κατώτατα όρια προστασίας για τους εργαζομένους όλης της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι οι κοινωνικοί εταίροι θα δύνανται να συμφωνήσουν με την Εθνική Γενική ΣΣΕ μόνο σε ευνοϊκότερες συλλογικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους της χώρας, σύμφωνα άλλωστε με τη θεμελιώδη αρχή της εύνοιας που διέπει το εργατικό δίκαιο» σημείνει. Σε κάθε περίπτωση, προσθέτει, η αύξηση του κατώτατου μισθού σταδιακά θα πραγματωθεί σε συνθήκες ανάκαμψης της οικονομίας και παραγωγικής ανασυγκρότησής της, καθώς εγκαταλείπονται οι καταστροφικές πολιτικές των τελευταίων ετών σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας.

Τέλος, ο κ. Σκουρλέτης επαναλαμβάνει ότι «στο πλαίσιο του προγράμματος της κυβέρνησης για άμεση ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων κατηγοριών συνταξιούχων θα προωθηθεί διάταξη νόμου, με την οποία θα προβλέπεται η επαναχορήγηση του δώρου Χριστουγέννων (13η σύνταξη) εντός του έτους 2015 στους συνταξιούχους, των οποίων τα ποσά σύνταξης δεν υπερβαίνουν τα 700 ευρώ».

Η έγγραφη απάντηση του υπουργού Εργασίας διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Νίκος Κούζηλος, στην οποία έκανε λόγο για υπαναχώρηση της κυβέρνησης από τις προεκλογικές εξαγγελίες της.


Πηγή: reporter.gr

Δείτε μας στο Facebook