Οικογενειακό Επίδομα


Άνοιξε η ιστοσελίδα υποβολής αίτησης λήψης οικογενειακού επιδόματος για μισθωτούς και μπορεί να υποβληθεί μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης οικ έτους 2013

Χρειάζεται:

1. ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας

2. Αριθμό οικογενειακής μερίδας (αναγράφεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)

3. Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ

4. Πλήρη στοιχεία μελών οικογένειας ημερομηνίες γέννησης κλπ

Δείτε μας στο Facebook