Ν. 3707/2008 - Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών


Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

  • Έννοια όρων – Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
  • Άδεια - Προϋποθέσεις : (άρθ. 2)
  • Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας : (άρθ. 3)
  • Υποχρεώσεις επιχειρήσεων - προσωπικού ασφαλείας : (άρθ. 4)
  • Κατοχή όπλων και οπλοφορία : (άρθ. 5)
  • Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας : (άρθ. 5)

Πλήρη Κείμενα


Δείτε μας στο Facebook