ΔΙΠΛΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
08.04.2015

Διπλές αυξήσεις μισθών (η πρώτη για τους αμειβόμενους με τα κατώτατα όρια και η δεύτερη για όλους ανεξαιρέτως τους εργαζομένους μέσω του «ξεπαγώματος» των τριετιών - πολυετιών) και επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, με την πρόβλεψη δυνατότητας υπογραφής συμφωνιών σε επίπεδο Ομίλων ή και από ομάδα εργοδοτών που απασχολούν το 50%+1 των απασχολουμένων σε έναν κλάδο, προβλέπει το νέο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων που θα προωθήσει για ψήφιση στη Βουλή η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Τη νομοθετική πρωτοβουλία ανακοίνωσε ο υπουργός Π. Σκουρλέτης παρά τους... περιορισμούς του Μνημονίου, την «ανοικτή» (ακόμη) διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με τους δανειστές και τις «αντιρρήσεις» των εργοδοτικών οργανώσεων, καλώντας τη ΓΣΕΕ, τον ΣΕΒ, την ΕΣΕΕ, τη ΓΣΕΒΕΕ και τον ΣΕΤΕ να προσέλθουν σε τριμερή συνάντηση στις 15 Απριλίου για να καταθέσουν τις απόψεις τους (θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν και όταν θα υποβληθεί το σχετικό νομοσχέδιο στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή).

Το πρώτο «βέτο», ωστόσο, έθεσε, ταυτόχρονα με την παραλαβή της επιστολής, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθάς, δηλώνοντας ότι η επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ θα έπρεπε να γίνει μέσα από ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις (όχι νομοθετικά) και «σε βάθος τριετίας σε συνδυασμό με τη λήψη φορολογικών, αναπτυξιακών και χρηματοδοτικών μέτρων υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Αντίθετος στην επαναφορά στα 751 ευρώ και στην ενίσχυση των κλαδικών συμβάσεων δήλωσε και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών.
Με βάση το σχέδιο νόμου θα γίνουν 18 αλλαγές που ενισχύουν τη συλλογική διαπραγμάτευση σε εθνικό, κλαδικό, ομοιοεπαγγελματικό και ενδο-ομιλικό επίπεδο (σε αντιδιαστολή με τις ατομικές και τις επιχειρησιακές συμβάσεις) ενώ διατηρούνται οι διαφορετικές αμοιβές εργατών και υπαλλήλων και δύο ρυθμίσεις, οι οποίες ήδη ισχύουν για τη διαιτησία (έκδοση αποφάσεων για το σύνολο της διαφοράς και μονομερής προσφυγή σε τριμελή επιτροπή, όταν το ένα μέρος αρνείται τη μεσολάβηση ή απορρίπτει τη μεσολαβητική πρόταση). 

Οι αλλαγές έχουν ως εξής:
1. Επαναφέρεται σταδιακά και σε δύο φάσεις ο γενικός κατώτατος μισθός στα επίπεδα του Φεβρουαρίου του 2012. Την 1η Οκτωβρίου θα αρθούν οι μισθολογικές διακρίσεις με βάση την ηλικία των εργαζομένων και θα αυξηθούν οι κατώτατες αμοιβές κατά 10,91% (στα 650 ευρώ μεικτά ο μηνιαίος μισθός για τους υπαλλήλους και 29,05 ευρώ μεικτά το ημερομίσθιο για τους εργατοτεχνίτες). Στο δεύτερο στάδιο, την 1η Ιουλίου 2016, ο γενικός κατώτατος μισθός θα είναι 751 ευρώ μεικτά για τους υπαλλήλους και το κατώτατο ημερομίσθιο 33,57 ευρώ για τους εργατοτεχνίτες.

2. Η διαμόρφωση του γενικού κατώτατου μισθού θα γίνεται (μετά τις παρεμβάσεις) με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η οποία θα έχει καθολική εφαρμογή για το σύνολο των όρων της.

3. Καταργείται η αναστολή των αυξήσεων των επιδομάτων πολυετίας και των ωριμάσεων που το Μνημόνιο απαγόρευε έως ότου η ανεργία «πέσει» κάτω από το 10%.

4. Εισάγεται η υποχρέωση των διαπραγματευόμενων μερών να κωδικοποιούν τους όρους προηγούμενων όρων συλλογικών συμβάσεων και διαιτητικών αποφάσεων στο περιεχόμενο των νέων συλλογικών ρυθμίσεων, προκειμένου αυτές να διατηρηθούν σε ισχύ.

5. Εισάγεται νέο είδος συλλογικής διαπραγμάτευσης σε επίπεδο ομίλων επιχειρήσεων.

6. Καθιερώνεται η υποχρέωση των εργοδοτικών οργανώσεων για διαπραγμάτευση ανεξάρτητα αν υπάρχει ρητή σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό τους (π.χ. Ενωση Ελληνικών Τραπεζών).

7. Δίνεται δυνατότητα διαπραγμάτευσης σε κλαδικό επίπεδο σε περίπτωση απουσίας κλαδικής εργοδοτικής οργάνωσης μέσα από μεμονωμένους εργοδότες (μέχρι 10) που απασχολούν την πλειοψηφία των εργαζομένων του κλάδου με εναλλακτική δυνατότητα τη συμμετοχή της υπερκείμενης εργοδοτικής οργάνωσης στις διαπραγματεύσεις.

8. Επαναφέρεται η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης για τους εργαζόμενους σε περίπτωση συρροής των συλλογικών συμβάσεων (θα ισχύει η ευνοϊκότερη για τον εργαζόμενο).

9. Αίρεται η αναστολή της δυνατότητας επέκτασης των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων, όταν υπογράφονται από εργοδοτικές οργανώσεις που τα μέλη τους απασχολούν την πλειοψηφία των εργαζομένων στον κλάδο.

10. Επαναφέρεται η πλήρης μετενέργεια των κανονιστικών όρων των συλλογικών συμβάσεων έξι μήνες μετά από τη λήξη τους, με δυνατότητα παράτασής της σε περίπτωση προσφυγής στον ΟΜΕΔ.

11. Ενισχύεται ο ρόλος του ΟΜΕΔ.

12. Δημιουργείται ενιαίο σώμα μεσολαβητών/διαιτητών.

13. Δημιουργείται σώμα οικονομικών εμπειρογνωμόνων που θα συνδράμει με τεχνικές εκθέσεις το έργο των μεσολαβητών/διαιτητών μετά από αίτημά τους.

14. Στη μεσολάβηση και στη διαιτησία θα συνεκτιμάται στο εξής όχι μόνο η εν γένει οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων αλλά και η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων.

15. Εκλέγεται ο πρόεδρος του ΟΜΕΔ και επιλέγονται οι μεσολαβητές και οι διαιτητές με αυξημένη πλειοψηφία (2/3) των μελών του 9μελούς διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού.

16. Εισάγεται τεκμήριο εγκυρότητας των στοιχείων που επικαλείται η πλευρά των εργαζομένων στο στάδιο της μεσολάβησης και της διαιτησίας, στην περίπτωση που η εργοδοτική πλευρά δεν προσκομίσει στο στάδιο των διαπραγματεύσεων τα αναγκαία από τον νόμο οριζόμενα οικονομικά στοιχεία (συνολικό και επιμέρους μισθολογικό κόστος, λειτουργικές δαπάνες, εν γένει οικονομικά στοιχεία ανά επίπεδο διαπραγμάτευσης, οικονομική πολιτική και πολιτική προσωπικού της επιχείρησης).

17. Ενισχύεται ο θεσμός της μεσολάβησης που αποτελεί το βασικό στάδιο επίλυσης των συλλογικών διαφορών με δυνατότητα επαναδιατύπωσης της πρότασης του μεσολαβητή μετά από την αρχική της κατάθεση και την αναζήτηση συγκλίσεων για την οριστική μεσολαβητική πρόταση.

18. Καταργείται ο δεύτερος βαθμός διαιτησίας και ο δικαστικός έλεγχος της διαιτητικής απόφασης παραμένει σε πρώτο βαθμό μόνο ως προς τη νομιμότητα της διαιτητικής διαδικασίας.

ΠΗΓΗ: imerisia.gr

Δείτε μας στο Facebook